Intraan kirjautuminen tapahtuu Portaali-käyttäjätunnuksella, joka on normaalisti sähköpostisoite. Inloggning i intra sker med användarnamnet för Portaali, vilket normalt är e-postadressen.

Katso TÄSTÄ ohje ensimmäistä kirjautumista varten HÄR finns anvisningar för den första inloggningen

Sähköposti: (E-post:) Salasana: (Lösenord:)

(Logga in)

› Unohtuiko salasana? (Glömde du lösenordet?)

› Etusivulle (Till framsidan)