Ni kämpar sida vid sida för tron på evangeliet

Fil. 1:27

Medlemskap

Den internationella Gideon-rörelsen fungerar i omkring 200 länder och delar årligen ut tiotals miljoner Nya testamenten och Biblar. Via organisationen får du möjlighet att delta också i internationella utdelningar. Kom med och verka för Evangeliet såväl i din egen vardag som ute i världen!

Guds män

Det blir efterhand mer utmanande att leva som kristen i dagens värld. Alltmer behövs då även starka och beslutsamma kristna som genom sitt liv visar ett gott exempel för människor.

Syns Kristus i dig?

För Gideoniter är det viktigt att söka djupare kontakt med Jesus Kristus genom:

 • daglig bibelläsning
 • att lära sig bibelspråk utantill
 • bön och att uppmuntra varandra

Vi vet att kristna nån gång kan vara ensamma. Därför samlas vi som bröder och systrar i Kristus för att stöda varandra och växa tillsammans som kristna.

Våra gemensamma samlingar ger:

 • gemenskaps- och lärljungakänsla
 • ömsesidig undervisning och ansvarskänsla
 • bön och uppmuntran av varandra

Trons män

Som medlemmar i en organisation för kristna företagare och tjänstemän påverkar vi i våra hem, på arbetsplatser, i församlingar och i samhället.

Vilket är ditt andliga arv?

Din yrkesskicklighet och möjlighet att påverka kan utveckla arbetet i Guds rike. Vi utvecklar tillsammans de gåvor som Gud har gett oss

 •     genom att studera
 •     genom att utbilda
 •     genom att tillämpa

Genom att utnyttja våra egna möjligheter att påverka berättar vi modigt om Kristus

 •     på våra arbetsplatser
 •     i våra församlingar
 •     i vårt samhälle
 •     i våra hem

Handlingens män

Gideon-organisationen samlar kristna förmän, experter, tjänstemän och företagare med makar.

Målet är att stärka och stöda dem i sitt arbete för Guds rikes framåtskridande och använda de gåvor som Gud gett för att utbreda evangeliet i världen.

Hur kan spridning av evangeliet påverka?

Gud har kallat oss att sprida budskapet om Honom i hela världen. Vi gör det tillsammans:

 • genom att dela ut Biblar till viktiga platser och utrymmen
 • genom att dela ut Nya testamenten för personligt bruk

Vi samarbetar med de lokala församlingarna, därför att samarbete ger bättre påverkningsmöjligheter:

 • vi uppmuntrar församlingarnas pastorer och ber för dem.
 • vi förmedlar inspirerande berättelser till församlingarna om hur Gud verkar i dag.
 • vi ger möjlighet för troende att stöda vårt arbete.

Så här kommer du igång

Är du redo att ge dina egna gåvor för bibelmissionärstjänst och växa upp som en Guds man?

Fyll i formuläret nedan. Vi skickar sedan ett e-postmeddelande som berättar hur du kan engagera dig.